Agent dezinsectie deratizare dezifectie

Agent dezinsectie deratizare dezifectie

Agent dezinsectie deratizare dezifectie, dezinsecţie este operatorul care desfăşoară activităţi ddd.

Servicii ddd – deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Servicii ddd conforme legislatiei, precum: dezinsectii institutii publice; deratizare reşedinţe; dezinfectii şcoli; dezinfectii creşe; dezinfectii gradinite grădiniţe; dezinsectie cantine; dezinfectie spitale; birouri; sectoare industriale, agricole şi administrative; mijloace de transport; precum şi în spaţii exterioare – zone populate, spaţii verzi; parcuri etc., persoane fizice; apartamente; vile; garsoniere; blocuri; etc. Servicii ddd, pentru înlăturarea germenilor patogeni şi combaterea speciilor de insecte şi rozătoare dăunătoare. Astfel, agentul D.D.D, presteaza servicii atât în sectorul public, cât şi în cel privat.

Operatorul ddd – deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Agent dezinsectie deratizare dezifectie, dezinsecţie este obligat sa demonstreze competenţe de pregătire a operaţiilor ddd. Agent dezinsectie deratizare dezifectie, se va conforma cu specificul fiecarei situaţii din obiectivul de tratat. Stabileste toate aspectele preliminare esenţiale legate de speciile dăunătorilor de combătut, gradul de invazie şi extinderea în spaţiu. Metodele de intervenţie ce urmează a fi aplicate, substanţele toxice si non toxice de utilizat, necesarul de materiale şi echipamente specifice.

  • Operatorul D.D.D., instruieşte beneficiarul cu privire la acţiunile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie de realizat, specificând cu precizie rolul şi modalităţile de intervenţie ale acestuia în cadrul acţiunilor, cu precădere în asigurarea curăţeniei ca etapă preliminară obligatorie pentru reuşita combaterii dăunătorilor şi privind măsurile de prevenire a eventualelor accidente ţinând seama de factorii de risc existenţi.
  • Operatorul D.D.D.(dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie), dovedeşte competenţe privind derularea efectivă a lucrărilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, preparând necesarul de materie prima, aplicând metodele de combatere adecvate fără a periclita siguranţa mediului înconjurător.

Competenţele fiecarui agent, operator D.D.D, se referă la utilizarea aparatelor cu acţionare manuală, punerea în funcţiune, exploatarea şi oprirea aparatelor cu acţionare electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu
ardere internă conform instrucţiunilor de lucru, respectând normele de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, în corelaţie cu particularităţile fiecarui spatiu supus sau expus tratamentelor.

El, agentul operator demonstrează totodată, capacităţi de verificare şi întreţinere a echipamentelor de lucru pentru menţinerea duratei de viaţă a acestora şi pentru protejarea suprafeţelor supuse acţiunii de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie în timpul derulării activităţilor.

Operatorul D.D.D,(Dezinfectie, DeratizareDezinsectie), are obligatia sa controleze si sa monitorizeze toate  suprafeţele procesate in vederea aplicarii unor masuri corective de combatere pentru realizarea scopului final propus.

Echipa Solution Atac

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *